• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sweden ska erkänna vaccinationsintyg utfärdade av flera länder utanför EU/EES 2021

Nov 26, 2021

Senaste nytt: Medborgare i Schweiz, Turkiet, Ukraina, Nordmakedonien, San Marino och Vatikanstaten kommer snart att kunna resa till Sverige under samma restriktioner som medborgare i EU: s medlemsstater som Sverige har beslutat att erkänna vaccinationspass som utfärdats i dessa länder .

Ett sådant beslut har meddelats i dag av det svenska justitieministeriet och börjar gälla från och med måndag den 20 september, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

”Regeringen har antagit ändringar av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär främst att personer som kan uppvisa ett vaccincertifikat utfärdat i vissa specifika länder och territorier är undantagna från inreseförbudet ”, heter det i ministeriets uttalande.

Enligt ett pressmeddelande från ministeriet, så snart det nya ändringsförslaget börjar fungera fullt ut, kommer medborgare som kommer från de sex ovan nämnda länderna inte längre att behöva genomgå COVID-19-testning innan de kommer in i Sverige, förutsatt att de har en giltig vaccination certifikat.

Dessutom, från och med måndag, kommer resenärer från dessa länder inte längre att behöva följa självisoleringsregeln efter att ha kommit till Sveriges territorium.

Baserat på EU -kommissionens beslut anses vaccinationsintyg utfärdade i dessa länder motsvara EU: s digitala COVID -certifikat.

Som ett resultat kan certifikat utfärdade i Schweiz, Turkiet, Ukraina, Nordmakedonien, San Marino eller Vatikanstaten nu kontrolleras och verifieras med samma system som för de andra certifikaten som utfärdats i EU: s medlemsstater.

Genom samma pressmeddelande avslöjade de svenska myndigheterna också att ytterligare länder, inklusive Storbritannien, väntar på ett beslut från EU -kommissionen som anger att fler vaccinationspass kan komma att erkännas inom en snar framtid.

Tidigare bad den brittiska ambassadören i Sverige, Judith Gough, myndigheterna i det nordiska landet att åtminstone tillåta inträde för fullt vaccinerade britter.

Läs också: Sweden återinför inreseförbud mot invånare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Brunei, Japan och Serbien

När det gäller resenärer från andra tredjeländer betonade myndigheterna att de också kommer att undantas från testkravet så länge de presenterar ett EU digitalt COVID-19-certifikat. Detta innebär att samma reseregler kommer att gälla för resor från länder inom och utanför EU/EES, vilket gör inreseprocessen enklare för både resenärer och gränspoliser.

För att ett vaccinationsintyg ska kunna erkännas i Sverige bör dokumentet indikera att innehavaren har vaccinerats mot COVID-19-sjukdomen med något av följande vacciner som landet för närvarande accepterar som giltigt bevis på immunitet:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  • AstraZeneca (Vaxzevria)
  • Johnson & Johnson (Janssen)
  • Moderna (Spikevax)
  • Covishield (Serum Institute of India)
  • Sinopharm BIBP
  • CoronaVac (Sinovac)

“Endast vacciner som är godkända enligt förordningen (EU) 726/2004, eller som är godkända av WHO för användning i nödsituationer, kommer att accepteras”, framhöll de svenska myndigheterna.