• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges nationalteater sätter upp sin första jiddischuppsättning någonsin

Nov 18, 2021

Föreställningarna markerade sin debut i Sverige, och första gången någonsin som en pjäs på jiddisch sattes upp på Sveriges nationella teatersällskap – det enda hem som dess lokala anhängare ansåg.

STOCKHOLM (JTA) — Skådespelare i helgens uppsättning av “Waiting for Godot” på Dramaten i Stockholm uppträdde varken i den klassiska pjäsens original engelska eller svenska översättning.

Snarare talade de jiddisch, ett språk som talas av få svenskar men som i allt högre grad omhuldas av många.
Den jiddiska versionen av Samuel Becketts klassiska absurdistiska pjäs, översatt av Shane Baker, hade premiär 2013 genom New Yiddish Rep, ett teaterbolag i New York City, under ledning av Moshe Yassur, en överlevande från Förintelsen vars karriär inom jiddisch teater sträcker sig till hans barndomen i Rumänien före kriget. Den har turnerat så långt bort som Paris och Enniskillen i Nordirland.

Föreställningarna markerade sin debut i Sverige, och första gången någonsin som en pjäs på jiddisch sattes upp på Sveriges nationella teatersällskap – det enda hem som dess lokala anhängare ansåg.
– Jag ville inte ha det någon annanstans än i Dramaten, säger Lizzie Oved Scheja, verkställande direktör för J!Jewish Culture i Sverige, en av institutionerna som ansvarar för att ta föreställningen till Stockholm, om valet av lokal.

“Vi anser att den judiska kulturen ska vara en del av den svenska kulturen och att den ska presenteras på alla stora scener i Sverige”, sa hon.
De tre föreställningarna var nästan fyllda och drog framstående publik, inklusive den svenska kulturministern, vilket fick Scheja att karakterisera iscensättningen som “en triumf för en kultur som var tänkt att utplånas” under Förintelsen.
I Sverige idag kan inte mer än 3 000 personer av en judisk befolkning på cirka 25 000 prata jiddisch, enligt landets Society for Jiddish (Jiddischsällskapet). Även den siffran kan mycket väl vara en överskattning, med tanke på landets lilla antal haredi-ortodoxa judar, den befolkning som oftast talar jiddisch i sina vanliga liv och höga assimileringsfrekvenser.

Men språket har en lång historia i landet, som går tillbaka till 1700-talet, då judar först fick bosätta sig i landet. Befolkningen av jiddischtalande ökade ytterligare i början av 1900-talet, med en ny våg av judisk emigration, främst från Ryssland, och efter andra världskriget, när tusentals överlevande från Förintelsen anlände till Sverige, som hade skyddat sin egen judiska befolkning. från nazisterna.
År 2000 blev jiddisch ett av Sveriges officiella minoritetsspråk (tillsammans med finska, samiska, meänkieli och romani). Statusen ”kulturarv” gav statliga medel till initiativ som syftade till att bevara språket i Sverige under de senaste 20 åren.
Samtidigt har några yngre svenskar börjat återknyta till sitt arv, i linje med en trend som har utspelat sig över hela Europa.
“Det finns en generation människor som nu är i 30-, 40-, 50-årsåldern och får reda på att de är judar”, sa Oved Scheja. Deras intresse för jiddisch gör att den undervisas vid universitet i Lund och Uppsala, och vid Paideia, ett 20-årigt judiskt institut i Stockholm.
Sveriges Radio har ett program ägnat åt jiddisch som heter “Jiddisch far alle”, eller “Jiddisch för alla”, och för två år sedan släppte en svensk förläggare, Nikolaj Olniansky, den jiddische översättningen av “Harry Potter”. Utgivningen finansierades delvis av den svenska regeringen, liksom många andra initiativ som syftade till att bevara minoritetsspråken.

En aktiv förening för jiddisch (Jiddischsällskapet) – som har en egen amatörteater och sätter upp klassiska pjäser på språket – är den främsta svenska organisationen som ägnar sig åt att bevara jiddischs kulturarv. Sällskapet hjälpte till att producera Becketts pjäs, med stöd av J!Jewish Culture in Sweden, som har mer erfarenhet av att identifiera judiska artister, författare och artister som med största sannolikhet kommer att engagera den bredare svenska allmänheten.
Under de senaste åren har de två organisationerna samarbetat i flera andra projekt kopplade till jiddisch, till exempel en jiddisch filmserie. Förra månaden lanserade den en jiddischspråkig podcast, “Yiddish Talks”. Det första avsnittet är ett samtal med Baker, översättaren och skådespelaren i “Waiting for Godot” – som inte är jude.

Pjäsens koppling till judisk kultur går före översättningen till jiddisch. Becketts biograf skrev om hur en judisk vän som tillfångatogs av nazisterna och dog kort efter befrielsen var en inspiration för dramatikern, som i ett tidigt utkast namngav en karaktär Levy, ett traditionellt judiskt namn. Och Becketts brorson, som såg pjäsen för några år sedan, sade enligt uppgift att den kunde ha skrivits på jiddisch eftersom språket passade så bra med dess teman.
“Att vänta är judiskt”, sa Yassur till Jewish Telegraphic Agency efter en av Stockholms föreställningar. “‘Godot’ är mycket en del av den judiska traditionen att vänta. Judar har väntat på Messias i 2 000 år. Han kommer inte, men de väntar fortfarande.”
Yassur föddes på 1930-talet i Iași, Rumänien, samma arbetarstad där Avraham Goldfaden decennier tidigare hade etablerat vad som blev känd som den första professionella jiddischteatern i världen, och talade jiddisch och uppträdde i jiddisch teater som barn. Efter att ha överlevt en stor pogrom i sin stad 1941 och sedan Förintelsen, flyttade han till Israel 1950 och senare till New York.
Det var bara år senare som han kom tillbaka till att arbeta på sitt första språk på New Yiddish Rep, ett beslut som han sa var “naturligt” för honom. Men han sa att han inte ser sig själv som en beskyddare av jiddisch eller har ett uppdrag att väcka jiddisch teater till liv.
“Jiddisch kommer att överleva och skydda sig själv. Så länge det judiska folket överlever kommer det jiddische språket också att överleva”, sa Yassur.

Medan pjäsen skrevs när miljontals fördrivna människor, inklusive Yassur, vandrade över det ödelagda Europa, resonerar den med dagens migrationsproblem. Sverige har under de senaste åren tagit emot en tillströmning av flyktingar, sedan hanterat utmaningar relaterade till deras absorption och en ökning av högerextrema politisk aktivitet som syftar till att avvisa invandrare.
– Föreställningen om fördrivning, kulturell och språklig, är en alleuropeisk fråga och Sverige har också påverkats av den, säger dramaturgen Beata Hein Bennett. “Det finns en rad i “Waiting for Godot” där Estragon frågar: “Var kommer vi in?” Vladimir svarar: “På våra händer och knän.”
Invandrarnas omtvistade status i det svenska samhället, där judar för inte så länge sedan var en stor flyktingbefolkning, gjorde en jiddisch föreställning av pjäsen på Kungliga Dramatiska Teatern ännu mer resonant.
“Det är oerhört viktigt att en pjäs på jiddisch spelades på den nationella scenen”, sa Oved Sheja. “Det visar teaterns vilja att öppna sig, att ha mångfald. Och vad är essensen av mångfald om inte detta språk, denna pjäs i sig, det faktum att den framförs av en ensemble från New York?”

Läs också: Microsoft lanserar hållbar molnregion i Sverige