• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges innovativa skyskrapa i trä fångar upp så mycket kol som 10 000 skogar

Mar 28, 2022

Mellan de höga träden på Sveriges Bottenkust står en ny skyskrapa mot trenden inom den traditionellt koltunga byggindustrin.

Det 20 våningar höga och 75 meter höga Sara kulturcentrum – uppkallat efter en populär svensk författare – slog upp portarna i september förra året.

Det är ännu en träkonstruktion som pryder Skellefteå gator – en stad som tacklar klimatkrisen en nybyggnad i taget.

– Alla tyckte att vi var lite galna när vi föreslog en sådan här byggnad i trä, säger Robert Schmitz, arkitekten bakom bygget.

”Men vi var ganska pragmatiska, så vi sa att om man inte kan göra allt i timmer så kan vi åtminstone göra en del av det på det sättet. Men under designprocessen kom vi alla ut och sa att det är mer effektivt att bygga allt i trä.”

Hur kan byggandet vara mindre miljöskadligt?

Kulturcentret är hem för sex teaterscener, ett bibliotek, två konstgallerier, ett konferenscenter och ett hotell med 205 rum.

Det hela är byggt av över 12 000 kubikmeter trä – skördat från skogar bara 60 km från staden.

Designen är en del av en bredare satsning i Skellefteå för att avvänja den lokala byggbranschen från miljöfarliga material.

Enligt FN:s miljöprogram stod byggnadsarbetet för över 38 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen bara under 2015. Produktionen av cement är samtidigt den största enskilda industriella utsläpparen av CO2 i världen.

Trä binder däremot koldioxid, binder den från atmosfären och lagrar den för gott.

De bakom Sara Cultural Center – det näst högsta trätornet i världen – hävdar att skyskrapan kommer att fånga upp nio miljoner kilo koldioxid under hela sin livstid.

Men byggnadens hållbara fokus stannar inte där. Den har också solpaneler som kan driva byggnaden och lagra överskottsenergi i källaren.

Hur kommunicerar denna skyskrapa med omgivningen?

Designers säger att kulturhuset kan “kommunicera” med närliggande strukturer och distribuera överskottsenergi när det behövs.

“Den analyserar byggnadens energianvändning och den kan fatta beslut om hur vi ska driva den utifrån tillgängliga energinivåer”, säger Patrik Sundberg, affärsenhetschef på det lokala energiföretaget Skellefteå Kraft.

Sundberg hävdar att skyskrapan med tiden kommer att “lära sig” byggnadens energibehov.

“Vi har ett AI-system som hjälper skyskrapan att fatta dessa beslut varje minut, 24/7.”

En stad byggd av skogen

Träbyggande är inget nytt i Skellefteå, som redan från 1700-talet har förlitat sig på det överflöd av närliggande skogsmark för att bygga sina byggnader.

Från en imponerande timmerbro som sträcker sig över den lokala ån, till ett nyare trevånings parkeringsgarage i centrum, allt i Skellefteå känns som om det är gjort av träden som omger det. I de flesta fall är det verkligen så.

Och med stadens befolkning som kommer att växa under de kommande åren – från 72 000 till 80 000 invånare år 2030 – är lokalbefolkningen angelägna om att hålla denna gröna tradition vid liv för en ny generation.

“I all denna förändring vi går igenom, med alla nya människor som flyttar hit, känner vi oss trygga med att vi har det här nya miljövänliga materialet”, säger Evelina Fahlesson, stadens biträdande borgmästare.

“Om vi ​​inte hade den traditionen, vad skulle staden bli då? Vad skulle kommunen bli? En helt annan sorts sak.”

Svenska byggföretaget Lindbacks är specialiserat på prefabricerade träbyggnader. Man arbetar nu med ett nytt timmerlägenhetsprojekt för att hysa stadens nyanlända.

“En bra sak med trästommen är att du kan ändra den med tiden, vilket du inte kan göra med hus”, säger företagets affärschef David Sundström.

“Skogsbruk och timmerhus har funnits här i tusen år i Skandinavien. Vi har bott i timmerhus som har bonusen att man kan byta väggar och ändra byggnadens arrangemang.”

Detta är ytterligare en fördel för kolbindande trä, som idag står för över 20 procent av alla nya flervåningshus i Sverige.

Tomas Alsmarker, innovationschef på Swedish Wood, säger att landet har sett en enorm förändring av byggmaterial under de senaste fem åren.

I över ett sekel hade Sverige förbjudit trähus över två våningar höga. Nu är det det bästa materialet i det land med den största andelen skogsmark i Europa.

“För alla byggnader upp till åtta våningar höga är frågan inte om det går att göra det i trä. Du bör fråga varför vi inte ska göra det i trä.”