• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges hälso- och socialnämnd uppskattar 38 000 flickor, kvinnor könsstympade

Nov 2, 2021

Sveriges hälso- och socialnämnd uppskattar 38 000 flickor, kvinnor könsstympade

Enligt en undersökning gjord av Socialstyrelsen bor minst 38 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige.

Enligt en undersökning gjord av Socialstyrelsen bor minst 38 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige. Socialstyrelsen har gjort undersökningen bland vårdcentraler, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, mödrahälsovården och skolsköterskor. Socialstyrelsen uttryckte oro över att flickorna och kvinnorna utsatts för könsstympning i Sverige.

I pressmeddelandet har Socialstyrelsen uppgett att en del av de tjejer och kvinnor som utsatts för könsstympning inte har sökt vård. De tillade att endast 5 000 personer har sökt vård, oftast på grund av samband med graviditet.

Dessutom har en undersökning gjord av Socialstyrelsen visat att det krävs mer kunskap inom hälso- och sjukvård och elevhälsa.

Könsstympade kvinnor och flickor

Socialstyrelsen lyfte fram att det ofta är tjejer mellan 4 och 14 år som utsätts för könsstympning. Styrelsen betonade vikten av att utbilda eleverna om detta på förskole- och skolnivå.

Vidare underströk de att knappt 28 % av skolsköterskorna och 45 % på ungdomsmottagningarna arbetar förebyggande mot kvinnlig könsstympning. Dessutom informerade 49 % av verksamhetscheferna på vårdcentralerna att personalen på deras mottagning inte hade någon utbildning i könsstympning.

Närmare 55 % uppgav att ingen av personalen deltog i onlineutbildningen om “könsstympning” som anordnades av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vården av flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. De har bett att få analysera och bedöma att den vård som erbjuds dem är densamma mellan regionerna.

Utredaren Sharareh Akhavan informerade i ett pressmeddelande att de för undersökningen genomförde intervjuer och fick reda på att det är ett trauma att bli stympad. Enligt pressmeddelandet orsakar könsstympning sömnsvårigheter, ångest och låg självkänsla bland kvinnor och flickor.

Som en del av undersökningen intervjuade vi bland annat kulturdoulor, som är kvinnor som har erfarenhet av förlossning och är utbildade i att ge stöd och information till kvinnan och hennes nära och kära. De vittnade om att det är ett livstrauma, en “katastrof” att bli stympad.”

“Konsekvenserna av könsstympning kan vara att kvinnan eller tjejen har svårt att sova, har ångest och har dålig självkänsla. Det finns mycket tabu och skam kring frågan, vilket gör att de sällan pratar om sina problem”, Sharareh sade Akhavan i pressmeddelandet.

Läs också: De största matmisstagen utlänningar gör i Sverige