• Sun. Jul 3rd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges gröna H2 lagringspilotanläggning i bergrum är halvvägs klar

Feb 19, 2022

Ett projekt för att bygga en anläggning för grönt vätelagring i en underjordisk bergrum i Luleå, norra Sverige, har kommit till halvvägs, meddelade det svenska bolaget Vattenfall AB, en intressent i projektet, idag.

Pilotprojektet är en del av ett bredare initiativ för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology (HYBRIT) som syftar till att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålproduktionsindustrin. Det bildades 2016 av det svenska stålföretaget SSAB AB (STO:SSAB-A), järnmalmsgruvarbetaren Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) och Vattenfall.

De tre ägarna investerade cirka 200 miljoner kronor (21,4 miljoner USD/18,9 miljoner euro) i tre lika stora delar, där Energimyndigheten bidrog med drygt 52 miljoner kronor till byggandet av vätgaslagringen.

Byggarbetena startade i maj 2021. Vattenfall säger att flera delar av pilotanläggningen har installerats. Detta inkluderar rörledningarna för att transportera vätgas till lagringsanläggningen, bergrum och anslutande tunnlar, ett ventilationsschakt och kompressorn som ska trycksätta gasen för lagring.

Tekniken för lined rock cavern (LRC) kommer att användas för underjordisk lagring, och anläggningens stålbeklädnad svetsas nu samman i grottan, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industriella partnerskap.

Den färdiga anläggningen kommer att mäta 100 kubikmeter (3 531 cu ft) och kommer att innehålla vätgas trycksatt upp till 250 bar. HYBRIT-trion planterar för att starta verksamhet vid anläggningen sommaren 2022 och kör tester där fram till 2024.