• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges Ericsson ser 660 miljoner 5G-abonnemang vid årets slut

Nov 30, 2021

Svenska Ericsson (ERICb.ST) höjde på tisdagen sin globala prognos för 5G-mobilabonnemang till 660 miljoner i slutet av detta år, med hänvisning till en starkare efterfrågan än väntat i Kina och Nordamerika.

Telekomutrustningstillverkaren, som tidigare hade förutspått 580 miljoner abonnemang, sa att de förväntade sig 4,4 miljarder 5G-abonnemang i slutet av 2027, vilket motsvarar nästan hälften av alla mobilabonnemang vid den tiden.

Ericsson sa i sin halvårsvisa mobilitetsrapport att den starka efterfrågan i Kina och Nordamerika delvis drevs av sjunkande priser på 5G-enheter.

Medan 5G kommer att bli den dominerande mobilaccesstekniken genom abonnemang 2027, förutser Ericsson att 4G-abonnemang kommer att nå en topp under fjärde kvartalet 2021, för att sedan minska när abonnenter migrerar till 5G.

Ericsson, som konkurrerar med Kinas Huawei [RIC:RIC:HWT.UL] och finska Nokia (NOKIA.HE), tillade att 75 % av världens befolkning kommer att ha tillgång till 5G-täckning 2027.

Läs också: Arbetet påbörjas på den gränsöverskridande järnvägslinjen mellan Finland och Sverige