• Mon. Jul 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sveriges bidrag till hållbar gruvdrift överstiger 18 miljoner euro

Mar 7, 2022

Swedish Mining Innovation har fyrdubblat sin innovation och budget för hållbar gruvdrift till över 18 miljoner euro.

Den nya finansieringen täcker 26 projekt inom ett brett spektrum av sektorer, från störande kommunikationsteknik till batteriåtervinning i industriell skala och säkra arbetsmiljöer.

“Det finns en stor bredd i årets godkända projekt”, säger Lawrence Hooey, teknik- och innovationschef på Swedish Mining Innovation.

“Ett av projekten vill ta fram en färdplan för att skapa attraktiva, inkluderande och säkra arbetsförhållanden i samband med branschens revolutionerande digitalisering. Ett annat vill utveckla tekniker för att återvinna använda batterier och batterimetaller i industriell skala. I en tredje, en process utvecklas för att minska energiförbrukningen vid finfördelning, den process i gruvdrift som kräver mest energi, med mer än 80 %.”

Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, sa att det finns ett momentum i det svenska gruvklustret just nu. “Företagen gör enorma investeringar i innovation, vilket också återspeglas i svaret på vår uppmaning”, sa hon. “I år har vi fått fler projektförslag än någonsin och branschen investerar resurser i en aldrig tidigare skådad omfattning.”

Sveriges närings- och innovationsminister Karl-Petter Thorwaldsson sa: “En av regeringens prioriteringar är att driva den gröna och digitala omställningen och skapa jobb med goda förutsättningar i hela Sverige. Omställningen innebär elektrifiering och digitalisering av samhälle och industri, det kommer att kräva mer metaller och mineraler. Det stora intresset för utlysningen visar på ett stort behov och innovationskraft i branschen, men också att innovationsprogrammet effektivt stödjer och påskyndar utvecklingen.”

Boliden är ett av de företag som varit engagerade i Swedish Mining Innovation sedan starten.

“Swedish Mining Innovation spelar en unik roll i branschens innovationsekosystem”, säger Daniel Eklund, teknisk direktör på Boliden och ordförande i Swedish Mining Innovation board.

“Genom utlysningen har vi som gruvbolag en plattform för samarbete med forskningsaktörer, mindre företag och andra organisationer för att lösa branschutmaningar som spänner över ett brett spektrum. Projekten genererar viktiga resultat inom allt från jämställdhet och säkerhet till miljö, klimat och produktionseffektivitet.”

Rebecca Hollertz, programledare på Vinnova, sa: “När det finns ett så stort behov från både samhälle och industri är det glädjande att vi har kunnat öka vårt stöd och vara den möjliggörare som industrin behöver. Gruv- och metall- producerande industri är en hörnsten i den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska vara globalt ledande inom hållbar gruvdrift.”

Swedish Mining Innovation är ett av 17 svenska strategiska innovationsprogram som initierats och finansierats av den svenska regeringen genom dess myndigheter Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med programmet är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, såsom tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion. Hittills har det finansierat mer än 237 projekt.

Innovationsidétävling för hållbar gruvdrift riktar sig till små och medelstora företag
Innovation Idea Competition 2022 riktar sig till små och medelstora företag och förstapriset är €55 000. Bidrag kan lämnas in före den 17 maj och vinnaren tillkännages på Euro Mine Expo i Skellefteå den 15 juni.

Förra årets vinnare var Thomas Gustavsson, VD, Hypex Bio Explosives Technology AB och Jesper Martinsson, CTO, på RS Solutions AB.

Hypex Bio Explosives Technology AB, biologiskt nedbrytbara och nitratfria civila sprängämnen
Nitratfria sprängämnen kan bli en game changer inom gruvdrift genom att ersätta ammoniumnitrat med väteperoxid som oxidationsmedel. Fördelarna är bland annat lägre utsläpp av kväveföreningar, avsevärt minskade CO2-utsläpp och minskat behov av ventilation av de gaser som produceras.

RS Solutions AB, Bayesian Estimation of Mine Induced Seismicity (BEMIS)
Brytning av malm i underjordiska gruvor ger upphov till seismisk aktivitet. BEMIS är ett beräkningssystem för seismiska händelser. BEMIS ger snabb och korrekt information om seismiska händelser, förutsäger seismisk aktivitet baserat på produktionsplaner, skapar tomografiska bilder som visar förändringar i bergmassan. BEMIS självlärande algoritmer ger en bra möjlighet att öka säkerheten i gruvan och samtidigt öka produktionen.