• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige undersöker utländska adoptioner sedan 1950-talet för möjliga övergrepp

Oct 28, 2021

Sverige undersöker utländska adoptioner sedan 1950-talet för möjliga övergrepp

Sverige kommer att inleda en officiell utredning om adoption av tusentals utländska barn sedan 1950-talet.

Utredningen ska undersöka eventuella “oregelbundna” förfaranden som ledde till att barn togs från sina familjer utomlands.

Utredarna kommer att fokusera på adoptioner av barn födda i Kina och Chile, sa socialminister Lena Hallengren.

“Utgångspunkten för internationell adoption är barnets bästa och rättigheter”, sa hon till reportrar.

“Sverige ska så långt det är möjligt garantera att varje adoption genomförs lagligt och etiskt och att barnets bästa och rättssäkerhet säkerställs i varje del av adoptionsprocessen.”

Omkring 60 000 barn har getts till adoptivföräldrar i Sverige sedan andra världskriget. De flesta av barnen kom ursprungligen från Sydkorea, Indien, Colombia och Sri Lanka.

Svenska medier har tagit upp farhågor om att barn har stulits och tvångsplacerats för adoption utan samtycke eller vetskap från deras födelseföräldrar.

I Chile har specialdomaren Mario Carroza – som har utrett bortföranden av barn sedan 2018 – sagt att minst 2 021 barn adopterades i Sverige mellan 1971 och 1992.

Under landets diktatur lurades fattiga mödrar ofta till att tro att deras barn var sjuka eller dödfödda, sa Carroza.

Samtidigt har Kina vuxit fram som ett av världens största länder för adopterade, eftersom familjeplanering begränsar antalet barn per par.

Familjers önskan att få en pojke har lett till storskalig handel med unga flickor, som övergavs vid födseln.

Sveriges regering har utsett advokat Anna Singer – professor i civil- och familjerätt vid Uppsala universitet – att leda utredningen.

“Lärdorna kommer att ge vägledning för den framtida utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet”, säger ministeriet i ett uttalande.

Singers slutgiltiga resultat ska lämnas in i november 2023.

I februari avbröt den nederländska regeringen adoptioner från utlandet efter att en rapport sa att regeringen inte hade tagit upp anklagelser om missbruk i systemet.

Förra året bad schweiziska myndigheter också om ursäkt för att de misslyckades med att förhindra illegal adoption av barn från Sri Lanka på 1990-talet.

Läs också: Du kan nu be Google att ta bort bilder på under 18 år från sina sökresultat