• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige söker efter källa till Salmonellautbrott; Campylobacter-statistik släppt

Nov 5, 2021

Mer än 30 personer har bekräftats sjuka i Sverige med Salmonellainfektioner sedan början av oktober.

Det nationella monofasiska Salmonella Typhimurium-utbrottet har drabbat 33 personer. Helgenomsekvensering har visat att patienter har samma stam av Salmonella Typhimurium, så de misstänks ha blivit infekterade av en vanlig infektionskälla.

Berörda lokala smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet.

Smittkällan har inte hittats men tros vara ett livsmedel med bred spridning i Sverige.

Fallen varierar i ålder från 2 till 89 år med en medianålder på 29. De bor i sju olika regioner i Sverige.

Sexton personer yngre än 18 år och 13 fler äldre än 60 har blivit smittade. Kvinnor utgör 21 fall och 12 män är sjuka.

Monofasisk Salmonella Typhimurium var i topp tre för orsakerna till Salmonellapatienter som smittades i Sverige 2020.

Campylobacternivåerna återgår till det normala
Samtidigt har antalet personer som blir sjuka av Campylobacter återgått till normala nivåer efter att ha ökat två gånger.

En ökning av antalet Campylobacter-infektioner sågs från början av juli till mitten av augusti då 179 till 191 fall rapporterades per vecka.

Efter en månad av gradvis nedgång ökade antalet rapporterade fall igen i slutet av september och början av oktober innan det gick ner igen. Detta mönster sågs över hela landet.

Piggen i mänskliga fall föregicks av en ökning av Campylobacter i broilerflockar, enligt uppgifter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Tidigare studier har visat att infektioner ofta är kopplade till otillräckligt tillagad kyckling. Tjänstemän tror att det är troligt att den ökade förekomsten av Campylobacter i kycklingflockar låg bakom ökningen av fall av människor.

Folkhälsomyndigheten har samlat in några prover från fall inom det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för att identifiera potentiella vanliga smittkällor. Annat arbete går ut på att jämföra de typer av Campylobacter som upptäckts hos patienter med de som finns hos kycklingar.

Läs också: Två dödade i höstas inför ABBA-hyllningskonsert i Sverige