• Sun. Jun 26th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige ska återföra gränskontroller för att kontrollera Ukrainas ankomster

Mar 16, 2022

Sveriges regering ska ta tillbaka id-kontroller på tåg, färjor och bussar som kommer in i landet, för att hålla koll på migranter som flyr från kriget i Ukraina.

Förslaget om att ta in nya gränskontroller har redan skickats ut på remiss och regeringen siktar på att införa en ny lag som ska ge regeringen befogenhet att tvinga företag som trafikerar tåg, bussar och färjor som kommer in i Sverige att kontrollera sina passagerares ID.

Den nya lagen kommer att gälla i tre år, från den 8 april i år till april 2025, även om själva ID-kontrollerna initialt bara kommer att krävas i sex månader, med möjlighet att förlängas vid behov. Regeringen förväntar sig att parlamentet antar lagen snabbt så att den kan träda i kraft nästa månad.

– Jag tror att det skulle vara oerhört bra att ha det här på plats så att vi kan få en bättre överblick över vilka som kommer in och hur många, säger Sveriges immigrationsminister Anders Ygeman till TT.

De under 18 år som reser med en vuxen som har giltig legitimation kommer att undantas från regeln, liksom de som reser från eller via Norge.

Ygeman sa att med omkring tolv miljoner ukrainare sannolikt att fly, kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal människor från landet, till och med potentiellt överskrida toppscenariot från Migrationsverket på 212 000 nyanlända.

“Man bör nog räkna med upp till cirka 30 procent av befolkningen, så vad är den svenska andelen av det?” sa Ygeman. “Jag hoppas att vi inte når det.”

– Vi tror att ID-kontroller kommer att innebära att vi kan få en säkrare mottagningsmetod, säger Tomas Eneroth, Sveriges infrastrukturminister, till Dagens Nyheter. “Det betyder att vi kommer att kunna förhindra en del brott som annars skulle passera gränsen i en tid då det finns ett stort flyktingflöde.”

Sverige började tillämpa ID-kontroller vid sina gränser i november 2015 då man försökte bromsa antalet asylsökande som reser in i landet under den europeiska flyktingkrisen, med vissa kontroller kvar till 2019.

Resenärer var först tvungna att visa sitt ID innan de gick ombord på tåg, bussar eller färjor i Danmark, Tyskland, Polen, Norge eller Finland. Från 2017 började kontrollerna utföras av svensk polis ombord på tåg från Danmark. Sveriges kontroller kritiserades av EU och Schengenländerna.

Eneroth medgav att kontrollerna skulle vara “en störning” för dem som pendlar mellan Sverige och Danmark över Öresundsbron. “Jag hoppas att operatörerna hittar en bekväm lösning så att den ger så lite bekvämlighet som möjligt”, sa han.

Gränspendlare mellan Danmark och Sverige hälsade tillkännagivandet med bestörtning, med medlemmar i Øresundspendlers Facebook-grupp som sa att de knappast kunde stå ut med återförandet av kontrollerna.

Men Eneroth noterade att till skillnad från många av de asylsökande 2015, som till stor del kom från Syrien, Afghanistan och Eritrea, kommer praktiskt taget alla som flyr från kriget i Ukraina att ha ett pass eller annat identitetskort, vilket gör deras ID snabbare och lättare att kontrollera.

Han sa att ett register över alla som anländer till Sverige från Ukraina skulle göra det möjligt för Migrationsverket och lokala, regionala och nationella regeringar att vara bättre förberedda, och det skulle också bidra till att minska risken för människohandel.

Danmark har för närvarande inga gränskontroller på sin sida av Öresund, men kontroller vid den dansk-tyska gränsen har lett till att hundratals ukrainska flyktingar avvisats från den danska gränsen sedan i fredags, rapporterar DR.

Detta beror på det faktum att enligt danska regler är det bara ukrainska medborgare med biometriskt pass som kan resa in i Danmark utan visum. Barn utan biometriskt pass får också komma in om de följer med en vuxen som innehar ett biometriskt pass, och ukrainare utan giltigt pass får ansöka om nödpass eller asyl i Danmark.

Det innebär att alla ukrainare som vill transitera Danmark för att söka asyl i Sverige avvisas vid den dansk-tyska gränsen och uppmanas att ta en alternativ väg till Sverige som färjan från Kiel i norra Tyskland istället, och därmed kringgå Danmark.