• Sun. Jun 4th, 2023

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige redovisar en inflation på 3,6 % i november, den högsta på 28 år

Dec 15, 2021

Sveriges inflation steg till 3,6 procent i november, upp från 3,1 procent i oktober. Det är landets högsta inflation sedan 1993, uppger SCB i ett uttalande.

– Stigande energipriser bidrog till den högsta inflationstakten sedan december 1993, sa Mikael Nordin, statistiker på SCB på tisdagen.

Inflationen på 3,6 procent mäts enligt CPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), rapporterade nyhetsbyrån Xinhua.

Enligt SCB ökade även priset på paketresor, mat, alkoholfria drycker, restaurang- och hotelltjänster avsevärt.

Samtidigt kompenserades inflationen av fallande priser på mobiltelefoner samt på audiovisuell och fotografisk utrustning.

KPIF är målvariabeln för inflationsmålet som satts upp av Sveriges centralbank, Riksbanken, vars direktion vid sitt penningpolitiska möte den 24 november kom fram till att kraftiga svängningar i den globala efterfrågan har lett till flaskhalsar i produktionen. Detta hade i sin tur lett till snabbt stigande producentpriser.