• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige rapporterar 14 procents ökning av covid-19-fall, andelen omikroninfektioner ökar

Dec 30, 2021

Under veckan som slutade på juldagen rapporterade svenska hälsomyndigheter att antalet covid-19-fall ökade med 14 procent jämfört med veckan innan. Tjänstemän säger att ökningen ser ut att fortsätta.

36 procent var ovaccinerade.

Sett till antalet fall per 100 000 invånare var antalet fall betydligt högre i den ovaccinerade gruppen än de vaccinerade.

Sedan början av december har Folkhälsomyndigheten bevakat spridningen av omicronvarianten med den snabbare typning-PCR-metoden samtidigt som övervakningen med helgenomsekvensering fortsätter. Resultaten från typning av PCR-analyser av prover från landets regioner är ännu inte fullt redovisade för vecka 51, men tyder på att andelen fall som då bestod av omicron varierade mellan 3 och 51 % i landets regioner.

Trenden är tydlig: andelen omicroninfektioner ökar, och andelen fall som består av omicron förväntas fortsätta att öka.

Beläggningen inom vården har ökat men är fortfarande lägre än under tidigare perioder med hög smittspridning under pandemin. Hittills har 52 nya intensivvårdspatienter med bekräftat covid-19 rapporterats under vecka 51. De senaste fyra veckorna har antalet intensivvårdsenheter per 100 000 invånare varit tolv gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. Antalet bekräftade bekräftade fall av covid-19 är fortfarande lågt jämfört med tidigare perioder med hög överföring.

Även om vi har sett en ökning av antalet personer som behöver vård på grund av covid-19, gör vaccinerna att det är mycket färre nu jämfört med tidigare perioder med hög smittspridning. Det visar på vikten av att ännu fler vaccineras, och att de som nu erbjuds en påfyllnadsdos också tar den dosen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Vaccinationsarbetet har fortsatt och 29 procent av alla i landet som är 18 år och äldre har fått en boosterdos. Bland dem som är 65 år eller äldre har 79 procent fått en boosterdos till och med den 28 december.