• Mon. Jul 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige räknar med att tredubbla solelproduktionen till 2024

Mar 15, 2022

Sveriges solproduktion kommer att tredubblas under de kommande två åren till 3TWh och, med elproduktion från både vind och sol förväntas öka, kommer det skandinaviska landet att exportera ungefär 41TWh till 2024.

Energimyndighetens (SEA) korttidsprognosrapport, som publicerades idag, visade att energianvändningen i landet förväntas öka från 498TWh 2020 till 523TWh 2024.

Sverige har en väletablerad vindkraftsindustri som rapporten förutspår kommer att öka sin produktion med 19TWh till 47TWh. Dess begynnande solsektor förväntas dock tredubbla sin produktion under de kommande två åren till 3TWh från drygt 1TWh idag.

Samtidigt förväntas den totala elproduktionen öka från 161 TWh 2020 till 184 TWh 2024.

“Detta kommer också att leda till ökad elexport, som förväntas nå 41TWh år 2024”, heter det i rapporten.

Exportnivån kommer dock att bero på industrisektorns energianvändning, som förväntas öka med 7TWh under de kommande åren. Sektorn har flera stora projekt kopplade till energiomställningen på gång, men rapporten tog bara hänsyn till de som redan har tillstånd, vilket innebär att exportvolymerna delvis kommer att bero på deras framsteg.

Sverige är en “global ledare” inom avkarbonisering, enligt Internationella energiorganet (IEA), och har lovat att minska utsläppen av växthusgaser med 59 % till 2030 jämfört med 2005 års nivåer.

Det var också det första landet i världen att införa koldioxidprissättning och har för närvarande det högsta koldioxidpriset i världen, vilket IEA sa har bidragit till att minska koldioxidutsläppen.

Den får för närvarande den stora majoriteten av sin kraft från vattenkraft (40 %), kärnkraft (35 %) och vindkraft (17 %) men dess solenergisektor har växt stadigt.

År 2020 tillförde den 400 MW solcellsenergi, upp från 287 MW föregående år, och i mitten av 2021 passerade den milstolpen på 1 GW för ansluten solenergi.