• Sun. Jun 26th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige planerar att återinföra gränskontroller på grund av tillströmning av ukrainska flyktingar

Mar 18, 2022

Som ett resultat av det växande antalet flyktingar som kommer från Ukraina har den svenska regeringen sett det nödvändigt att återupprätta gränskontroller för inresa till dess territorium genom en ny tillfällig lag.

Förslaget har utgått från EU:s bestämmelser om införande av inre gränskontroller vid allvarlig fara för allmän ordning eller inre säkerhet. Om den godkänns skulle den tillfälliga lagen tillåta regeringen att införa identitetskontroller för resor med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från utlandet i syfte att bekämpa brottsbekämpning och nationell säkerhet, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth sa i ett pressmeddelande den 15 mars att regeringen måste vara beredd med nödvändiga medel för att ta in personer som kommer till Sverige kontinuerligt.

“Regeringen bedömer att situationen kan bli så allvarlig att det kan bli nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att upprätthålla lag och ordning och värna om rikets säkerhet”, står det också i pressmeddelandet.

Enligt regeringen föreslås lagen gälla under en tid av tre år från ikraftträdandet. På samma sätt kan regeringen anta en riktlinje om identitetskontroll med en giltighetstid på högst sex månader.

Redan 2015 hade Sverige antagit samma lag för att utföra identitetskontroller vid de inre gränserna under flyktingkrisen. Ändå var lagen tillfällig och är inte längre tillämplig.

Därför kommer infrastrukturministeriet att föreslå en ny övergångslag med relevanta bestämmelser.

”Regeringen har förståelse för att återinförandet av id-kontroller påverkar den enskilde resenären och pendlaren. Därför får dessa kontroller inte användas i större utsträckning eller längre än nödvändigt, påpekade minister Eneroth.

För att kunna erbjuda den hjälp de behöver har EU beslutat att aktivera det tillfälliga skyddsdirektivet som gör det möjligt för ukrainska flyktingar att ta tillfälligt skydd i EU-länderna, även här i Sverige.

Som svar på den rådande situationen ger direktivet om tillfälligt skydd skydd och omedelbara rättigheter, minskar trycket på nationella asylsystem och ökar solidariteten och ansvarsfördelningen.

Data visar att sedan Rysslands invasion av Ukraina har mer än tre miljoner människor flytt från krigszonen.

Enligt Migrationsverket var antalet ukrainska medborgare som ansökte om skydd från 24 februari till 10 mars nästan 5 290. Den 14 mars registrerade byrån cirka 1 049 personer som kom från Ukraina.

Migrationsverket har också beräknat att 27 000 personer kommer till Sverige i mars-juni, medan den högsta uppger denna siffra till 212 000.