• Mon. Jul 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige lättar på karantänsreglerna på grund av allvarlig personalbrist i takt med att Omicron sprider sig

Jan 21, 2022

Sverige kommer att lätta på karantänsreglerna för att förhindra kollaps av kritiska tjänster när Omicron-varianten sprider sig över landet och orsakar personalbrist.

“Vi ser nu en massiv påverkan på samhället på grund av covid-19”, sa Sara Byfors från Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens på torsdagen.

Flera sektorer har kämpat med personalbrist den senaste tiden, eftersom många anställda har smittats av covid-19, eller i sju dagars karantän på grund av att någon annan i deras hushåll drabbats av viruset.

Polisen sa att tio procent av deras personal var lediga på onsdagen och beredskapsplaner höll på att utarbetas. Skolor och transportföretag har också upplevt allvarlig personalbrist – och detta är innan Omicron-vågen ens nått sin topp, enligt Folkhälsomyndigheten.

Enligt de nyligen lättnade reglerna har karantänen förkortats från sju till fem dagar — utan symtom de senaste två dagarna, säger myndigheten i en gemensam presskonferens tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen.

Dessutom är de som har fått tre vaccindoser – som på torsdagen stod för 39,6 procent av befolkningen 18 år och äldre – eller har återhämtat sig från covid-19 under de senaste tre månaderna, befriade från karantän om en medlem av hushållet är smittat.

Personer med nyckelfunktioner angivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är också undantagna, även om de ännu inte fått en boosterdos. Däremot måste deras arbetsplats genomföra åtgärder för att minimera risken för överföring.

Myndigheterna uppmanar också de som är undantagna att avstå från all form av fysisk kontakt utanför hemmet och arbetsplatsen.

Testkapaciteten har nått sin gräns på grund av en massiv ökning av antalet individer som rapporterar symtom: under årets andra vecka genomfördes 520 000 tester. Därför har myndigheterna beslutat att justera prioriteringarna för covid-19-tester. Individer som kan arbeta hemifrån har lägst prioritet medan barn i grund- och gymnasieskolan står först i kön.

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten rapporterade Sverige omkring 41 000 nya fall av covid-19 på torsdagen, vilket tar den nationella siffran till över 1,74 miljoner.