• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige inrättar Psykologisk Försvarsbyrå för att bekämpa falska nyheter, utländsk inblandning

Jan 6, 2022

Sverige lanserar en ny byrå för att försvara sig mot ett stigande hot: desinformation — organiserade kampanjer för att sprida falsk information.

Det skandinaviska landet, hem för cirka 10 miljoner människor, grundade Svenska Psykologiska Försvarsmyndigheten den 1 januari, i ett försök att skydda sitt “demokratiska samhälle” och “den fria opinionsbildningen”, sa myndigheten på sin hemsida. När landet går mot val i år kommer byrån att arbeta tillsammans med den svenska militären och regeringen på det nya slagfältet av falska nyheter och desinformation.

“Säkerhetsläget i vår nära europeiska miljö har försämrats under en tid nu och därför måste vi bygga upp vårt totalförsvar”, säger Magnus Hjort, byråns avdelningschef, till The Washington Post via e-post.

Byrån kommer att syfta till att öka landets “förmåga att identifiera och motverka utländsk elakartad informationsinflytande, desinformation och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige”, sa Hjort.

Byrån kommer inte att slåss mot dem som sprider falsk information inom Sverige, utan riktar “sitt enda fokus på utländska hotaktörer”, sa Hjort. “Ryssland och Kina tar ofta till informationspåverkande aktiviteter, men vi kan också se nya aktörer engagera sig i dessa aktiviteter.”

Det statligt finansierade organet, som börjar med 45 anställda i Karlstad och Solna, kommer att rapportera till landets justitieavdelning.

Idén till byrån utvecklades först 2018, och den leds av generaldirektör Henrik Landerholm, tidigare arméofficer och ambassadör i Mellanöstern.

Desinformation, särskilt kring val, har varit ett stort hot runt om i världen. Ryssland lanserade en långtgående kampanj för att påverka presidentvalet 2016 till förmån för Donald Trump. Förra året varnade EU-tjänstemän Ryssland för att utföra “skadliga cyberaktiviteter” på tröskeln till valet i Tyskland, eftersom Europa blir försiktigt med Kreml-stödda hackare.

Sociala mediejätten Facebook publicerade en rapport förra året som avslöjade desinformationskampanjer i mer än 50 länder sedan 2017, och den utsåg Ryssland till den största producenten.

Frankrike har tillkännagett planer på att inrätta en nationell byrå för att bekämpa falska nyheter och förhindra utländsk inblandning i dess val. Hjort säger att det finns “stort intresse från andra länder att få kunskap från våra erfarenheter”, och förutspår att andra kommer att följa efter.

För i år kommer byrån att fokusera på att arbeta för att “skydda Sverige mot utländskt elakartad informationsinflytande” inför valet i september, tillade han.

Sverige är inte medlem i Nato och har haft en nedskalad militär sedan det kalla kriget tog slut. Grannlandet Ryssland har varit ett pågående uppfattat hot, med dess annektering av Krim 2014 som larmade svenskarna.

I likhet med andra länder har Sverige upplevt desinformation om coronavirus-pandemin och protester mot regeringspålagda restriktioner. Byrån betonar att individer kommer att ha en roll att spela för att ta itu med falska nyheter, tillsammans med en robust nationell media och det civila samhället.

Den svenska myndigheten säger att kampen mot desinformation “stärker demokratin”, men den kommer att behöva göra det utan att inkräkta på yttrande- och yttrandefriheten, som skyddas av landets grundlag.

”Man måste gå väldigt försiktigt när det gäller yttrandefrihet. Vi får aldrig begränsa vår befolknings demokratiska rättigheter, sa Hjort.

Karen Douglas, professor i socialpsykologi vid University of Kent, sa till The Post att den nya byrån förmodligen skulle utrusta den svenska befolkningen med färdigheter att upptäcka falska nyheter och ta in information “med ett mer kritiskt öga.”

Detta tillvägagångssätt, sa hon, var “förmodligen mindre benäget att möta allmänhetens motstånd” än att bara blockera information på sociala medier eller webbplatser.

“Att blockera information och särskilda källor kan bara vara så effektivt, eftersom människor och grupper sannolikt kommer att hitta nya sätt att dela desinformation. Processen att hantera desinformation blir därför lite som ett spel med mullvad, tillade hon.

Desinformation på Facebook fick sex gånger fler klick än faktanyheter under valet 2020, säger studien

Vissa är mer skeptiska. “Jag misstänker att polisen på internet verkligen är en förlorad sak”, säger Martin Bauer, chef för social och offentlig kommunikation och professor i socialpsykologi vid London School of Economics and Political Science.

Ändå återspeglar flytten för att etablera en sådan byrå, säger Bauer, en förändring mot att förhindra desinformation som en form av konsumentskydd – med regeringen som proaktivt går in för att hindra medborgare från att skadas av falska nyheter.