• Sun. Dec 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige godkänner planer för Forsmarks kärnavfallslager

Jan 28, 2022

Sveriges regering godkände på torsdagen planerna för var man ska lagra använt radioaktivt kärnbränsle. Lagret kommer att finnas på en plats i Forsmark, som ligger cirka 130 kilometer norr om Stockholm.

“Vi gör det här för att ta ansvar, både för miljö och människor, men också för Sveriges långsiktiga elproduktion och svenska jobb”, sa miljöminister Annika Strandhall vid en presskonferens.

Planen, kallad KBS-3, behöver fortfarande godkännas av den svenska miljödomstolen. Planerna fastställs av SKB, ett företag som tillhör den svenska kärnkraftsindustrin.

Hur kommer förrådet att fungera
Sverige planerar att gräva ner avfallet i berggrunden nära Forsmark. Den kommer att använda järnhöljen omgivna av kopparrör som skjuts in i kristallint berg i en tunnel 500 meter under jorden.

Efter cirka 70 år, när anläggningarna är fulla, stängs de med bentonitlera för att hålla vatten ute och anläggningen tätas.

Sajten kommer att ta emot sina första testleveranser 2023 och vara i drift 2025. Lokala medier säger dock att projektet kan ta längre tid att slutföra.

Just nu lagras cirka 7 500 ton använt kärnbränsle i mellanlagringsanläggningen i Oskarshamn på Sveriges östkust.

“Vår generation måste ta ansvar för kärnavfallet. Det här är resultatet av 40 års forskning och det kommer att vara säkert i 100 000 år”, säger Strandhall.

Sverige har tre kärnkraftverk, som har producerat 8 000 ton högradioaktivt avfall sedan de började fungera på 1970-talet.

Kärnavfall har varit ett återkommande problem för världen sedan de första kärnreaktorerna kom till på 1950-talet. Internationella atomenergiorganet uppskattar att det finns cirka 370 000 ton högradioaktivt använt kärnbränsle i tillfällig lagring runt om i världen.

Många länder, inklusive Tyskland, har inte antagit långsiktiga planer för att hantera det överblivna radioaktiva avfallet.