• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige ger klartecken för kontroversiell gruvplan

Mar 23, 2022

Sveriges regering gav på tisdagen klartecken för ett kontroversiellt gruvprojekt i landets yttersta norr, vilket väckte ilska från aktivister som hävdar att det skulle skada miljön och ursprungsbefolkningen.

Jokkmokk Iron Mines, ett brittiskägt företag, tittar på Sveriges största kända cache av outnyttjad kvartsbandad järnmalm samt sällsynta jordartsmetaller. Företaget måste fortfarande få ett godkännande från en svensk miljödomstol och regeringens grönt ljus kom med en lång rad villkor. Men tisdagens beslut var ett steg framåt efter år av juridiska strider.

Kritiker har varnat för att en gruvdrift riskerade att förstöra områdets orörda skogar och sjöar och skulle störa samernas traditionella renskötsel.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson sa att platsen i fråga hade utsetts till en plats av “nationellt intresse för både värdefulla ämnen eller material och för renskötsel”.
Regeringen hade därför godkänt projektet med “långgående och unika förutsättningar”. Han beskrev villkoren som “många och omfattande”, och noterade att gruvtillstånd vanligtvis beviljades utan villkor.

Bland dem fanns krav på att gruvan ska använda så lite utrymme som möjligt och att inledande byggnation ska göras under tider på året då effekten på renskötseln, som är beroende av stora markområden, minimerades.

Företaget skulle också behöva kompensera drabbade renskötare, göra årliga genomgångar av påverkan för renskötseln och åta sig att återställa området för att tillåta renskötsel igen när gruvan är uttömd.