• Sun. Jun 4th, 2023

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige ger grönt ljus till kontroversiell järngruva

Mar 23, 2022

Koncessionen att bryta i Sveriges yttersta norr väckte raseri bland aktivister och urbefolkning. Kritiker menar att projektet skulle störa traditionell samisk renskötsel.

Den svenska regeringen har på tisdagen gett det brittiskägda gruvbolaget Jokkmokk koncession att bryta järnmalm i stor skala i landets norra.

Den avlägsna platsen är hem för landets största outnyttjade kvartsbandade järnmalm och sällsynta jordartsmetaller.

Jokkmokk Iron Mines, som ägs av Beowulf Mining, lämnade in sin ansökan om Kallakgruvan för första gången för nio år sedan. Även med regeringens eftergift måste företaget fortfarande vinna godkännande från en svensk miljödomstol och är föremål för en lång rad villkor.

Ett av villkoren angav att inledande byggnation måste ske under vissa tider på året för att minimera effekten på renskötseln.

Gruvprojekt “anti-natur”
Trots det har beslutet väckt raseri bland aktivister som hävdar att gruvdrift i regionen kommer att påverka den lokala urbefolkningen och deras traditionella renskötselpraxis.

Klimataktivisten Greta Thunberg, som reste för att protestera mot gruvan i Jokkmokk i februari, twittrade: “Sverige bekräftade idag sitt kortsiktiga, rasistiska, koloniala och naturfientliga förhållningssätt.”