• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige försenar ID-kontroller på tåg & bussar efter kritik

Apr 2, 2022

Kritik från politiker och näringsliv, framför allt i södra Sverige, har fått den svenska regeringen att skjuta upp planerade id-kontroller på tåg och bussar.

På grund av det ökade antalet ukrainska flyktingar har den svenska regeringen funnit det nödvändigt att återupprätta kontrollen av bussar, tåg och passagerarfartyg som kommer in på dess territorium genom en ny interimistisk lag som presenterades den 15 mars.

– Regeringen bedömer att situationen kan bli så allvarlig att det kan bli nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att upprätthålla lag och ordning och värna om rikets säkerhet, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth då.

Ändå, senare den 23 mars, har den svenska regeringen beslutat att genomföra identitetskontroller för alla passagerare som anländer till landet sjövägen.

Skälen bakom ett sådant beslut har inte förklarats av minister Eneroth, som bara sa att id-kontroller skulle behöva vänta utan att förklara hur lång tid denna väntan kan ta, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

– Det finns många farhågor och åsikter om hur det kommer att påverka pendlingstrafiken över Öresund [bron], påpekade han också.

Politikern för det moderata partiet som leder regionregeringen i Skåne, Carl Johan Sonesson, har reagerat genom ett inlägg på Facebook och välkomnar beslutet som en seger.

Om tåg- och buss-ID-kontrollerna började tillämpas skulle transportörerna behöva uppvisa en passageraridentitetslista, även om det finns begränsningar i vilken utsträckning detta gäller.

Den svenska regeringen planerade att göra ändringarna i kraft från 28 mars till 1 september 2022.

Anledningen till dessa åtgärder är att vid en sjöolycka eller annan incident anser den svenska regeringen att man bör veta hur många passagerare som finns ombord och vilka de är för passagerarlistornas syften.

“Det stora antalet fördrivna människor som nu rör sig genom Europa innebär också ytterligare utmaningar när det gäller att registrera korrekt information, vilket också kan skapa bättre förutsättningar för att ta emot fördrivna personer”, står det i uttalandet den 15 mars.

Om det finns anledning att anta att de uppgifter som transportören lämnat är felaktiga skulle enligt föreskrifterna ansvariga myndigheter göra ytterligare kontroller.