• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige förlänger den inre gränskontrollen med ytterligare sex månader

Nov 5, 2021

De svenska myndigheterna har meddelat att de inre gränskontrollerna kommer att gälla fram till den 11 maj 2022.

Enligt pressmeddelandet från den svenska regeringen beslutades beslutet att förlänga gränskontrollen på grund av farhågor relaterade till allmän ordning och inre säkerhet, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

”Säkerhetspolisen har beslutat att inte ändra bedömningen att terrorhotnivån är fortsatt hög och vi gör bedömningen att Sverige även bör behålla de inre gränskontrollerna. Gränskontroll vid de inre gränserna kan hjälpa till att upptäcka potentiella gärningsmän som har för avsikt att skada Sverige och förhindra dem från att begå allvarliga brott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Densamma påpekade också att det fortfarande förekommer brister i kontrollen av Schengenområdets yttre gränser.

Tidigare förlängde Sverige sina gränskontroller i maj, som skulle löpa ut den 11 november. Den svenska regeringens största oro förblir coronavirusinfektioner, terrorattacker och sekundära rörelser.

Andra länder i Schengenområdet, som Danmark, Norge, Tyskland och Österrike, förväntas meddela ett liknande beslut, eftersom de alla har bevittnat oro i frågan och har infört förlängning av de inre gränserna i maj.

Tidigare, vid ett plenarmöte i Europaparlamentet, föreslog parlamentsledamöterna att gränskontrollen skulle upphöra av länder med 505 röstande för, 143 mot och 54 avstå från att rösta.

“Med tanke på att vissa inre gränskontroller har varit på plats sedan 2015, säger ledamöterna att sådana kontroller inte längre uppfyller kriterierna för proportionalitet och nödvändighet och därför är olagliga. Vid behov bör kommissionen också inleda överträdelseförfaranden, säger Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i ett pressmeddelande.

Denna åtgärd kritiserades vid ett möte i kommittén eftersom den senare uppmanade Europeiska kommissionen att presentera en lösning för att reformera förvaltningen av Schengenområdet, särskilt när det gäller den pågående covid-19-pandemin.

Även om återinförandet av resegränskontrollen måste vara det sista alternativet som genomförs av EU:s medlemsstater, tillåter Schengengränskoden (SBS) medlemsstaterna att återinföra åtgärden i ett försök att minimera hoten om allmän ordning och andra säkerhetsproblem.

Vidare har Europeiska unionen tidigare påpekat att gränskontrollen kan förlängas i perioder på upp till 30 dagar men inte längre än sex månader.

Å andra sidan sa ledamoten av Europaparlamentet, Fajon, att detta beslut kränker de mänskliga rättigheterna och att Schengen inte längre är ändamålsenligt, och han uppmanade också till att en meningsfull reform skulle genomföras.

Läs också: Sverige går närmare att få första kvinnliga premiärminister