• Sun. Jun 26th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige: FN-experter uppmanar till skrotning av järnmalmsgruva

Feb 11, 2022

Två oberoende FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanade Sverige att skrota en planerad järnmalmsgruva. De sa att gruvan skulle skapa en betydande mängd giftigt avfall på mark som används av Sveriges ursprungsbefolkning.

Två FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanade Sverige att skrota planerna för en järnmalmsgruva på torsdag.

De oberoende experterna, Jose Francisco Cali Tzay, en särskild rapportör för urbefolkningens rättigheter, och David Boyd, den särskilda rapportören för mänskliga rättigheter och miljö, bad Sveriges regering att hålla inne en licens för det föreslagna projektet.

De sa att gruvan skulle skapa en betydande mängd giftigt avfall och andra föroreningar och skulle orsaka “irreversibla risker” för mark som används av Sveriges ursprungsbefolkning samer.

Det brittiska företaget Beowulf Mining och svenska dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines AB söker tillstånd från svenska staten för att gå vidare med planerna för järnmalmsgruvan.

Samerna har uttryckt oro över den föreslagna gruvan och sagt att den skulle störa renskötseln, samt jakten och fisket och förstöra marken.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg gick med i en protest som samerna anordnade mot den föreslagna gruvan under helgen.

“Mänsklighetens framtid bör prioriteras över ett företags kortsiktiga vinst”, sa Thunberg i ett uttalande.

Vilka bekymmer har FN-experterna?
Gruvan, som föreslagits för Gallok-regionen, har gått vidare utan “fritt, förhands- och informerat samtycke” från de inhemska samerna, hävdade FN:s oberoende experter.

Rättighetsexperterna sa att den föreslagna dagbrottsgruvan kan äventyra samernas liv och försörjning, samt avbryta migrationen av renar som samerna vallfärdar för att kunna försörja sig.

Experterna pekade på en lag som antogs av de svenska myndigheterna den 27 januari, som ännu inte har trätt i kraft men som säger att regeringen är skyldig att samråda med samerna om handlingar som berör dem.

I ett uttalande noterade experterna: “Det har gjorts otillräcklig bedömning och erkännande av den miljöskada som gruvan kommer att orsaka.”

FN-rapportörer arbetar på frivillig basis med mandat från det FN-stödda människorättsrådet. De representerar inte FN i officiell egenskap.

Vilka är samerna?
Samerna är inhemska i Sampi-regionen i en del av Sverige som historiskt är känt som Lappland.

Under stora delar av 1900-talet var det samiska folket måltavla av statlig politik som behandlade deras kultur som underlägsen.

Under de senaste åren har regeringarna i Finland, Norge och Sverige – men inte Ryssland – flyttat för att sona ett brutalt förflutet genom att lämna tillbaka artefakter som stulits från det samiska folket och intensifiera ansträngningarna att undersöka tidigare politik mot dem.

Samerna hävdar att deras rättigheter inte erkänns och att deras landområden förblir sårbara för exploatering när regeringar uppvaktar utländska gruvbolag.