• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige erkänner Togo-vaccinationspass och inför inreseförbud för Namibia-medborgare

Dec 4, 2021

De svenska myndigheterna har erkänt de vaccinationsintyg som utfärdats av Togos hälsomyndigheter, vilket innebär att ankomster från dessa länder är undantagna från inreseförbudet och testkraven när de når Sverige.

Å andra sidan införde det svenska justitiedepartementet ett inreseförbud för medborgare i Namibia, där båda besluten trädde i kraft den 7 december, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

Detsamma följer efter Europeiska kommissionens beslut, som legitimerar de vaccinationsintyg som utfärdats i Togo och noterade att dokumenten anses likvärdiga med EU:s digitala covid-certifikat.

Detta innebär att sådana certifikat kan kontrolleras och verifieras med samma tekniska system som EUDCC. Tidigare erkände Sverige vaccinations- och återhämtningsintyg från fem tredjeländer – Nya Zeeland, Serbien, Georgien, Moldavien och Singapore – som tillåter ankomster från dessa länder att komma in i landet undantagna från karantän- och testkrav.

“Regeringen har också beslutat att ta bort Namibia från listan över länder där invånare i allmänhet är undantagna från inreseförbudet enbart på grund av att de bor där. Det innebär att inreseförbudet kommer att återinföras för personer som är bosatta i Namibia”, står det i pressmeddelandet som justitieministeriet utfärdat angående restriktionen som beordrats för ankomster från Namibia.

För närvarande har den epidemiologiska situationen i Namibia och andra södra afrikanska länder, inklusive Botswana, Sydafrika, Eswatini, Lesotho, Malawi, Moçambique och Zimbabwe, förvärrats på grund av höga nivåer av covid-19-infektioner. Oron för den nya varianten av covid-19, Omicron, som upptäcktes i denna region av världen, har ökat oron för EU:s medlemsländer, eftersom många av dem har förbjudit inresa för södra afrikaner. Dessutom, i ett försök att förhindra fortsatt spridning av viruset, har EU:s medlemsländer beordrat skärpta inträdeskrav och strängare nationella regler.

Denna förändring kommer en månad efter att inreseförbudet för namibiska medborgare togs bort, vilket tillkännagavs den 9 november, tillsammans med borttagandet av inreseförbudet för ankomster från Argentina, Columbia och Peru.

Världshälsoorganisationens (WHO) uppgifter visar att det totala antalet positiva fall i Sverige är 1 207 498, varav 12 878 har rapporterats under de senaste sju dagarna. Samtidigt har två dödsfall relaterade till sjukdomen registrerats, vilket tar dödstalen i Sverige till 15 161.

Dessutom visar ECDC-data att 70,8 procent av befolkningen i Sverige är delvis vaccinerade, medan 68,1 procent är helt vaccinerade mot covid-19, cirka 1,8 procent mer än den genomsnittliga vaccinationsfrekvensen för EU/EES-befolkningen. Dessutom är upptaget av tredje- eller boosterskott 11,9 procent.

Läs också: Hongkong förbjuder icke-invånare från Danmark och Sverige på grund av Omicrons oro