• Sun. Jun 4th, 2023

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Sverige använde 500 MW solenergi 2021

Apr 2, 2022

Sveriges kumulativa installerade solcellskapacitet nådde 1,59 GW i slutet av december.

Sveriges operativa solcellskapacitet nådde 1,59 GW i slutet av december, upp från 1,09 GW ett år tidigare, enligt preliminära siffror från Energimyndigheten (Energimyndigheten).

Siffrorna visade att 2021 var landets bästa hittills för solenergi, med cirka 500 MW ny kapacitet till elnätet. Nationen installerade 400 MW 2020, 287 MW 2019 och 180 MW 2018. Sverige har nu cirka 92 360 solcellspaneler, med cirka 26 500 tillkom förra året. 2020 uppgick nyinstallerade installationer till cirka 22 000.

Energimyndigheten rapporterade att mer än 50 % av det utplacerade solcellssystemet har en kapacitet på mindre än 20kW och att installationer i storlek från 20kW till 1MW har en andel på 42 % av totalen. Solparker med en kapacitet på mer än 1MW står för cirka 8 % av landets totala installerade solenergikapacitet.

Merparten av Sveriges solcellskapacitet representeras av bostäder och kommersiella system som stöddes av ett rabattsystem. Energimyndigheten har avsatt cirka 4,8 miljarder kronor (511,2 miljoner USD) till solrabattprogrammet för perioden 2009-21.