• Mon. Jul 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Stora Enso planerar en investering på 44.6 miljoner USD på en plats i Skutskär, Sverige

Feb 1, 2022

Företaget har åtagit sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet med 50 % till 2030.

Den finska massa- och papperstillverkaren Stora Enso har avslöjat planer på att investera 40 miljoner euro (44,6 miljoner dollar) i sin produktionsanläggning för fluffmassa i Skutskär, Sverige.

Bolaget kommer att investera i ny teknik och i omstrukturering av anläggningen i syfte att öka kostnadseffektiviteten och förbättra platsens klimatavtryck.

Projektarbetet kommer att påbörjas under första kvartalet i år, och den uppgraderade blekanläggningen förväntas vara i drift under andra kvartalet nästa år.

Stora Enso kommer att börja avveckla och stänga den föråldrade bleklinjen till andra kvartalet 2024.

Företaget kommer att minska antalet blekningslinjer vid anläggningen från tre till två i ett försök att öka kostnadskonkurrenskraften och skapa framtida utvecklingsmöjligheter.

Vice vd för Stora Ensos biomaterialdivision Johanna Hagelberg sa: “Både med våra produkter och i vår verksamhet strävar vi efter maximal prestanda med minimal påverkan på miljön.

”Vår Skutskärsanläggning är redan nära koldioxidneutral och genom denna satsning tar vi nu nästa viktiga steg mot ett klimatpositivt bidrag.

“Dessutom kommer investeringar i teknikuppgradering att ytterligare stärka vår konkurrenskraft inom den växande sektorn för hygienprodukter.”

Investeringen i ny blekningsteknik stödjer Stora Ensos ambitiösa klimatmål och är avsedd att förbättra både platsens operativa effektivitet och dess koldioxidavtrycksprestanda.

På Skutskärs anläggning tillverkas bland annat hygienprodukter som barnblöjor, kvinnovård och inkontinensskydd för vuxna.

Stora Enso, som också tillverkar fluffmassa i Europa, har åtagit sig att halvera sina totala utsläpp av växthusgaser från verksamheten till 2030.

I november förra året lade företaget till en hållbar förpackningslösning till sitt Trayforma-sortiment för färdigrätter.

Trayforma PET34-produkten har mindre än 10 % polyetylentereftalat (PET) plastinnehåll och tål temperaturer på upp till 220°C.