• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Skanska bygger ut Stockholms tunnelbana i Nacka, Sverige, för cirka 1,2 miljarder kronor

Nov 16, 2021

ÖSTERSUND, Sverige, 16 november 2021 /PRNewswire/ — Skanska har tecknat avtal med Stockholms läns landsting om att bygga en ny etapp av Stockholms tunnelbana i Nacka, Sverige. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor som kommer att inkluderas i den nordiska orderingången för fjärde kvartalet 2021.

I projektet ingår byggandet av en ny tunnelbanetunnel på cirka 1 200 meter, inklusive plattformsutrymme och två biljetthallar till Nacka station. Detta är ett led i utbyggnaden av den nya tunnelbanans Blå linje, där Nacka är den sista stationen i den östra förlängningen. Arbetet omfattar främst bergtunnlar och schakt, berg ovan jord, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga trafikomläggningar.

Projektet kommer att fokusera på att minimera klimatpåverkan och genomföras i enlighet med CEEQUAL miljöcertifieringssystem. Målet för kunden är nivån Mycket bra. CEEQUAL-arbetet kommer att integreras i design och produktion.

Byggstart är planerad till första kvartalet 2022 och projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2026.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnad och anläggning i Sverige, Norge och Finland, samt utvecklar bostads- och kommersiella fastighetsprojekt på utvalda hemmamarknader. Den kommersiella utvecklingsströmmen är också aktiv i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor och omsatte cirka 14 800 anställda i sin nordiska verksamhet under 2020.