• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Skanska bygger ny psykiatrisk mottagning i Sverige

Jan 24, 2022

Skanska har tecknat avtal med Region Kalmar län om att bygga en ny psykiatrisk mottagning vid Västerviks sjukhus. Kontraktet är värt cirka 99 miljoner USD (915 miljoner SEK), vilket ingår i orderingången för Skanska Sverige under första kvartalet 2022.

Den nya byggnaden kommer att inrymma rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri och omfattar cirka 24 500 kvm över sex våningar.

Projektet kommer att genomföras som ett samarbetsarrangemang med länet och andra partners. I sin förberedelsefas har Skanska arbetat med utformningen av byggnaden och dess beräknade målkostnad för projektet. Det nyss slutna avtalet gäller byggskedet.

Arbetet är planerat att påbörjas i slutet av februari och byggnaden beräknas stå klar för användning under andra kvartalet 2025.