• Fri. Jul 1st, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Peab bygger Tullgarnsbron över Fyrisälven i Uppsala

Dec 29, 2021

Uppsala kommun har anlitat bygg- och anläggningsföretaget Peab för att bygga Tullgarnsbron över Fyris å.

Kontraktet är värt upp till 17,29 miljoner USD (157 miljoner SEK).

Tullgarnbron, som en del av infrastrukturutbyggnaden i Uppsala, är en viktig utveckling på gång på södra sidan av staden.

Den kommer att fungera som en koppling till bostadsområdena i Kungsängen med Studenternas IP, en multistadion, Stadsträdgården och Uppsala Akademiska sjukhus.

Det är den tredje rörliga bron som Peab bygger åt Uppsala kommun, efter Vindbron och Flottsundsbron.

Peabs produktchef Thomas Larsson sa: ”Vi ser fram emot att återigen arbeta tillsammans med Uppsala kommun och påbörja bygget av Tullgarnsbron.

“Bron är en viktig del av Uppsalas samhällsutveckling och vi hoppas att vi kan minska trängseln på stadens övriga broar över älven och skapa bättre framkomlighet för Uppsalaborna.”

Enligt bolaget ska Tullgarnsbron byggas som en basculebro över Fyrisälven.

Den kommer att ha anslutande vägar, samt gång- och cykelvägar.

Med en längd på totalt 60 meter kommer Tullgarnbron att ha en bilfil i varje riktning. Det blir också en fyra meter bred gång- och cykelväg på sina sidor.

Den kommer att ha en speciell design där bladet som lyfter kommer att konstrueras helt i cortenstål.

Detta länkblad kommer att byggas i betong men i cortenform. Vidare kommer distanser att klädas i granit.

Enligt företaget kommer vertikallyften att vara “ovanlig” eftersom den skulle öppnas och stängas av “repmaskineri i ett av brostöden”.

Uppsala kommuns projektledare Stefan Bergerstam sa: “Nu när upphandlingsprocessen är över går vi in ​​i nästa steg i projektet som bygger Tullgarnbron och anslutningsgatorna.

”Bron gör det också möjligt att minska trafiken i delar av stadskärnan. För Uppsala kommun kommer Tullgarnbron och dess utformning att skapa ett landmärke i staden.”

Peab noterade att broplaneringen kommer att påbörjas omgående, med byggstart i januari nästa år.