• Sun. Jul 3rd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

OX2 ansöker om tillstånd att bygga vindkraftspark till havs i Sverige

Feb 23, 2022

Den Sverigebaserade förnybara projektutvecklaren OX2 har lämnat in en tillståndsansökan för att bygga en 1,8GW vindkraftspark till havs utanför Skånes kust i södra Sverige.

Företaget lämnade in ansökan enligt lagen om Sveriges exklusiva ekonomiska zon.

OX2:s föreslagna vindkraftspark Triton kommer att ligga 30 km söder om Ystad och kommer att ha upp till 129 turbiner, med en maximal höjd på 370m.

Vindkraftparken till havs kommer att ha kapacitet att generera cirka 7,5 TWh ren energi per år, vilket räcker för att möta elbehovet hos 1,5 miljoner hushåll.

Dessutom kommer Triton att ha potential att tränga undan 4,5 miljoner ton koldioxidutsläpp per år när den är i full drift.

OX2 landschef Hillevi Priscar sa: “Jag är mycket glad att vi tar nästa steg i utvecklingen av Triton.

”Vindkraftparken kommer att byggas på bottenfast konstruktion, vilket är en väl beprövad teknik. Detta kommer att hålla byggtiden kort.

“När den är färdig kommer vindkraftsparken att bidra med ytterligare el till södra Sverige och bidra till att Sverige når sina ambitiösa klimatmål.”

OX2 har tidigare ansökt om EU:s Natura 2000 naturskyddsprogram och om tillstånd att utveckla havsvindkraftsparken Galatea-Galene under Sveriges exklusiva ekonomiska zonlag.

Baserat i Stockholm har företaget som mål att driva omställningen till förnybara energikällor genom att ständigt göra mer förnybar energi tillgänglig.

Man säger sig ha installerat mer landbaserad vindkraft i Europa mellan 2014 och 2020 än någon annan utvecklare.

I april förra året gick OX2 med på att förvärva projekträttigheterna till vindkraftsparken Hälsingeskogen på 170 MW i Sverige från Stora Enso.

Vindkraftsparken ligger i Ovanåker, Gävleborgs län, och har kapacitet att generera 380GWh ren energi om året.