• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

OX2 ansöker om tillstånd att bygga 5,5GW vindkraftspark i Sverige

Mar 15, 2022

Den svenska förnybara projektutvecklaren OX2 har ansökt om tillstånd att utveckla 5,5GW Aurora havsvindkraftspark i den svenska exklusiva ekonomiska zonen.

Bolaget ansökte om Natura 200-tillstånd hos Länsstyrelsen på Gotland.

Beläget 20 km söder om Gotland och 30 km öster om Öland kommer den föreslagna havsbaserade vindkraftsanläggningen att innehålla upp till 370 turbiner.

Vindkraftsparken kommer att ha kapacitet att generera totalt 24TWh ren energi per år.

Den kommer att generera tillräckligt med ren energi för att driva fem miljoner hushåll samtidigt som den tränger undan 14 miljoner ton koldioxidutsläpp per år.

Tillståndsansökan som lämnats in av OX2 innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning för projektet.

OX2 Sveriges landschef Hillevi Priscar sa: “Det är jättekul att vi nu har lämnat in en ansökan om ytterligare en havsbaserad vindkraftspark.

– Våra projekt utgör en stor del av vägen till att nå Sveriges klimatmål.

“De kommer också att bidra väsentligt till regionens förmåga att utveckla samhället, företag och industrier.”

Aurora ingår i OX2:s svenska projektutvecklingsportfölj, som hade en total kapacitet på 11,3 GW från och med det tredje kvartalet i detta räkenskapsår.

Förra månaden lämnade OX2 in en ansökan om att utveckla vindkraftparken Triton på 1,8 GW.

Vindkraftsparken kommer att utvecklas på en plats offshore från Skåne i södra Sverige, 30 km söder om Ystad.

Den kommer att ha upp till 129 turbiner och har en maximal höjd på 370m.

Vindprojektet kommer att ha kapacitet att generera cirka 7,5 TWh ren energi per år, vilket räcker för att driva 1,5 miljoner hushåll.

Den kommer också att ha potential att tränga undan 4,5 miljoner ton koldioxidutsläpp per år när den är i full drift.

Företaget lämnade in ansökan enligt lagen om Sveriges exklusiva ekonomiska zon.