• Thu. Jun 1st, 2023

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Norska och svenska oljebolag går samman i en affär på 12 miljarder euro

Dec 22, 2021

Det norska oljebolaget Aker BP sa på tisdagen att det skulle förvärva svenska Lundin Energys olje- och gasverksamhet i en fusion till ett värde av 125 miljarder norska kronor (13,9 miljarder dollar, 12,3 miljarder euro).

Företaget kommer att bli det största i sitt slag “enbart fokuserat på den norska kontinentalsockeln”, säger företagen i ett uttalande, och skapar en ny tungviktare efter Norges statsägda energijätte Equinor.

Det sammanslagna företaget förväntas producera 400 miljoner fat oljeekvivalenter nästa år. Med reserver som uppskattas till 2,7 miljarder fat hoppas man kunna höja produktionen till mer än 500 miljoner fat år 2028.

Aker BP:s vd Karl Johnny Hersvik sa att sammanslagningen kommer att skapa ett “framtidens prospekterings- och produktionsföretag som kommer att erbjuda bland de lägsta CO2-utsläppen, den lägsta kostnaden, högt fritt kassaflöde och den mest attraktiva tillväxtpipelinen i branschen”.

Han sa att det också skulle ge investerare starka utdelningar, och lovade att öka dem med minst fem procent per år om oljepriset förblir över 40 dollar per fat.

Sammanslagningen kommer att innebära att Lundin Energys aktieägare får 2,2 miljarder dollar i kontanter plus nyemitterade aktier i Aker.

Brittiska oljemajoren BP, som ägde nästan 28 procent av aktierna i Aker, kommer att ha en andel på 15,9 procent i det sammanslagna bolaget.

Norge kommer inte att bevilja nya oljeprospekteringslicenser i jungfruliga eller föga utforskade områden 2022. Men affären utesluter inte att oljelicenser tilldelas i redan hårt exploaterade områden.

Eftersom Nordsjön har undersökts omfattande gäller avtalet främst Barents hav i Arktis

Oljeindustrin var en viktig fråga i parlamentsvalet i september, vilket tyder på Norges växande svårigheter att förena miljöhänsyn med att exploatera energiresurser.