• Wed. Jul 6th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Jiddisch väckelse står i centrum i Sverige

Dec 2, 2021

SKÅDESPELARE i förra månadens uppsättning av Waiting for Godot på Dramaten i Stockholm spelade varken på den klassiska pjäsens original engelska eller i en svensk översättning.

Föreställningarna var första gången som en pjäs på jiddisch sattes upp på Sveriges nationella teatersällskap.

“Jag ville inte ha det någon annanstans än i Dramaten”, säger Lizzie Oved Scheja, verkställande direktör för J!Jewish Culture i Sverige.

“Vi anser att den judiska kulturen ska vara en del av den svenska kulturen och att den ska presenteras på alla stora scener i Sverige.”

De tre föreställningarna var nästan fyllda och lockade framstående publik, inklusive den svenska kulturministern, vilket fick Scheja att karakterisera iscensättningen som “en triumf för en kultur som var tänkt att utplånas under Förintelsen”.

I Sverige idag kan inte mer än 3 000 människor av en judisk befolkning på cirka 25 000 prata jiddisch, enligt landets Society for Jiddish (Jiddischsällskapet). Även den siffran kan vara en överskattning, med tanke på det lilla antalet Charedi-judar, den befolkning som oftast talar jiddisch i sina vanliga liv och höga assimileringsfrekvenser.

Men språket har en lång historia i landet, som går tillbaka till 1700-talet då judar först fick bosätta sig där. Befolkningen av jiddischtalande steg ytterligare i början av 1900-talet med en ny våg av judisk emigration, främst från Ryssland, och efter andra världskriget, då tusentals överlevande från Förintelsen anlände till Sverige, som hade skyddat sin egen judiska befolkning från nazisterna.

År 2000 blev jiddisch ett av Sveriges officiella minoritetsspråk (vid sidan av finska, samiska, meänkieli och romani). Statusen “kulturarv” gav statlig finansiering för initiativ som syftade till att bevara språket.

Samtidigt har några yngre svenskar börjat återknyta till sitt arv, i linje med en trend som har utspelat sig i Europa.

“Det finns en generation människor som nu är i 30-, 40-, 50-årsåldern och får reda på att de är judar”, säger Oved Scheja. Deras intresse för jiddisch gör att den undervisas vid universitet i Lund och Uppsala, och vid Paideia, ett 20-årigt judiskt institut i Stockholm.

Sveriges radio har ett program ägnat åt jiddisch som heter Jiddisch far Alle, eller jiddisch för alla, och för två år sedan släppte en svensk förläggare, Nikolaj Olniansky, en jiddisch översättning av Harry Potter. Utgivningen finansierades delvis av staten.

“Jiddisch kommer att överleva och skydda sig själv. Så länge det judiska folket överlever kommer även jiddisch att överleva”, sa Scheja.

Läs också: Wildlife öppnar ny studio i Sverige