• Sat. Jul 2nd, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Go-Ahead Nordic startar drift av busstrafik i södra Sverige

Mar 16, 2022

Integrationen av Flexbuss Sverige AB i företaget innebär en expansion av Go-Ahead Groups London- och internationella franchisebussverksamhet till ett nytt territorium.

Go-Ahead Group har meddelat att de kommer att börja driva busstrafik i södra Sverige, efter integrationen av ett familjedrivet bussbolag, Flexbuss Sverige AB, i Go-Aheads London and International Bus Division, som driver franchisebussar i London, Singapore och Dublin.

Flexbuss tillhandahåller reguljärbuss, skolskjuts och sjuktransport, samt privata hyrbussar, och driver cirka 380 fordon och sysselsätter 600 personer. Affären förväntas slutföras i april 2022.

Alla intäkter i Sverige kommer att genereras genom kontrakt, utan direkt exponering för förändringar i passagerarefterfrågan, vilket har visat sig vara en viktig faktor i Storbritannien genom covid-19-pandemin. Under Go-Aheads ägande kommer tjänsterna att fortsätta att övervakas av Flexbuss beprövade och erfarna ledningsgrupp.

Christian Schreyer, koncernchef på Go-Ahead Group, sa: “Detta är en expansion av vår framgångsrika London- och internationella franchisebussverksamhet till ett nytt territorium. Det kommer att spela till Go-Aheads styrkor när det gäller att driva busskontrakt på uppdrag av lokala myndigheter, partners och tredje parter.”

Magnus Hedin, VD för Go-Ahead Nordic, sa: “Go-Ahead är måna om att utveckla sin position i Norden, en region där vi ser stor potential. I Flexbuss Sverige AB har vi hittat en partner som ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår position som kollektivtrafikoperatör i Sverige. Tillsammans har vi goda möjligheter att utvecklas inom både kvalitet och hållbarhet och på så sätt växa in i befintliga och nya verksamheter.”

Krister Engdahl, styrelseordförande i Flexbuss Sverige AB, sa: ”Genom att gå samman med Go-Ahead Nordic får vi en bra språngbräda till fortsatt tillväxt och utveckling av en verksamhet som vi byggt upp under många år. För oss på Flexbuss var det viktigt att hitta rätt köpare och det känner vi att vi har gjort med Go-Ahead Nordic.”