• Mon. Jul 4th, 2022

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

Finland, Sverige och Norge för att avliva vargstammen

Jan 17, 2022

Finland ansluter sig till Sverige och Norge för att slakta vargar i vinter för att kontrollera sin population, eftersom naturskyddsgrupper vädjar till Europeiska unionen att vidta åtgärder mot slakten.

Jägare i Sverige har redan skjutit ihjäl det mesta av sitt årliga mål på 27 vargar, medan Finland ska tillåta dödande av 20 vargar i sin första “populationsförvaltningsavlivning” på sju år.

Norge kommer att döda cirka 60 % av sina vargar i vinter – 51 djur – för att upprätthålla maximalt bara tre häckande par i landet, med dess population inklusive djur som lever mellan Sverige och Norge begränsad till fyra till sex häckande par.

Naturvårdare anklagar nordiska nationer för att skapa den mest fientliga miljön för vargar i Västeuropa och strunta i EU:s lagar som skyddar arten, som har gjort comeback de senaste åren men fortfarande är hotad i många länder.

“Det är en fruktansvärd situation”, säger Siri Martinsen, vd för Noah, en djurrättsgrupp som utmanar Norges vargjakt i sina domstolar. “Norges vargförvaltning är utom kontroll och de skjuter bara vargar för att vissa människor inte gillar dem. Det är upprörande att hålla en art på en kritiskt hotad nivå.”

I Norge är 5 % av landet utsett till vargskyddszon, där skyddet av varg är en prioritet. Trots detta kommer 25 vargar att dödas inne i skyddszonen i vinter, om inte Noahs domstolsåtgärd, tillsammans med WWF Norge och Association Our Predators, lyckas.

Vargar som hittas utanför skyddszonen får inte häcka och avlivas om en regional kommitté beslutar att de “kan utgöra ett hot” mot boskap eller semi-tamrenar.

Även om Norge inte är medlem i EU, säger vilda grupper att dess vargutdrivning bryter mot Bernkonventionen om bevarande av europeiskt vilda djur och naturliga livsmiljöer.

Christian Anton Smedshaug, statssekreterare för Norges klimat- och miljöminister, sa: “Att hålla den norska vargstammen på denna nivå är en politisk kompromiss som nåddes av en majoritet i parlamentet 2016 för att behålla både varg- och boskapsproduktionen i Norge och överbrygga olika samhällssyn i Norge.

“Den primära angelägenheten för att hantera stora köttätare i Norge är att upprätthålla boskapsbete, med så få förluster som möjligt. Dessutom bidrar odlingen också till gemensamma nyttigheter som kulturlandskap och biologisk mångfald.

”Vargar förgriper sig på vilt, och förekomsten av vargar kan följaktligen påverka jakten lokalt. Vargar kan också utgöra ett hot mot hundar som används för jakt på små och stora vilt. Att minska effekterna på jakten är dock inte ett huvudmål bakom populationsmålet eller ett huvudfokus i förvaltningen av stora köttätare.”

I Sverige säger vilda grupper att uppskattningen av befolkningen på 395 för 2020-2021 kunde ha sjunkit under 300 vid den vinterns slut.

– Sverige har lovat EU att vi inte ska gå under 300 – det är det absoluta minimumet, säger Magnus Orrebrant, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen. “Vi har informerat EU om att 300 är alldeles för lågt. Vi har livsmiljöer som kan hysa mer än 1 000 vargar.”

– Den gemensamma nämnaren i Norge, Sverige och Finland är de starka jaktorganisationerna som gör politikerna oroliga, tillade Orrebrant. ”Det finns inga gårdar i närheten av några av flockarna de jagar i vinter. Vargarna har inte skapat några som helst problem men det är en viktig plats att jaga älg på och jägare vill ha en stor älgstam.”

Jägare protesterar också mot vargar eftersom de dödar mycket uppskattade jakthundar, som ofta används i nordiska länder för att spåra vilt och rådjur.

Finlands vargbestånd på 300 är den högsta på ett sekel, enligt Sami Niemi, en tjänsteman vid jordbruks- och skogsbruksministeriet med uppgift att sköta vargförvaltningen.

Modellering av Natural Resources Institute Finland säger att en genetiskt frisk vargpopulation bör vara mer än 500.

“Det långsiktiga målet är att nå vargpopulationens genetiska livskraft”, sa Niemi. “När vi satte upp målet för förvaltningsjakten tog vi hänsyn till att vi inte siktade på en befolkningsminskning. Målet för förvaltningsjakten är att öka toleransen mot vargstammen särskilt bland människor som delar sin miljö med vargar.”

Om argumentet att en vargavlivning försäkrar oroliga landsbygdssamhällen att vargbestånden är under kontroll, och därmed minskar olaglig dödande, sa Sami Säynevirta från Luonto-Liitto, en finsk välgörenhetsorganisation för vilda djur: “Det här argumentet har framförts i många år men vi har fortfarande problemet med tjuvjakt. Myndigheterna borde verkligen agera för att förhindra det.

“Det måste ske en attitydförändring till vilda djur. Det är viktigt att prata om fördelarna med vargen – de spelar en nyckelroll i ett hälsosamt ekosystem men nyheter om vargar är i stort sett koncentrerade till den negativa sidan.”

Prof Fiona Matthews, grundare av Mammal Conservation Europe, sa: “Det verkar extraordinärt att länder uppenbart gör saker som är olagliga enligt EU:s habitatdirektiv. Man skulle kunna tro att dessa länder skulle kunna leva med sina rovdjur, särskilt med tanke på deras låga befolkningstäthet. Det verkar drivas av jaktintressen och argumentet att vargar är en fara för jakthundar.”

Viltgrupper i Finland och Sverige har vädjat till EU-kommissionen och EU-domstolen för att förklara vargavlivningen olaglig, men båda nationella regeringarna hävdar att undantag från habitatdirektivet tillåter laglig avlivning.

I Norge uppmanade Martinsen andra europeiska länder “att ingripa och lämna in klagomål till Bernkonventionen så att vi kan stoppa denna situation där Norge leder vägen för att tolerera en utrotningspolitik och göra dessa konventioner inte värda det papper som de är skrivna på”.