• Thu. Jun 1st, 2023

CNTech News

Senaste tekniska nyheter och uppdateringar

ECB-tjänstemän förbereder sig för “harmonisering” av kryptoregleringar: Rapport

Jul 4, 2022

Europeiska centralbanken, eller ECB, kommer enligt uppgift att förbereda sig för att implementera en ny lag genom att varna EU:s medlemsländer om nödvändigheten av att harmonisera reglerna för krypto.

Enligt en söndagsrapport från Financial Times var ECB bekymrad om eventuell regelöverlappning mellan respektive centralbank i EU och kryptoföretag när tjänstemän förbereder sig för att implementera ramverket Markets in Crypto-Assets, eller MiCA. Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet träffade en överenskommelse den 30 juni att föra kryptoutgivare och tjänsteleverantörer inom sin jurisdiktionskontroll under ett enda regelverk.

Tillsynsmyndigheter från 19 EU-medlemsländer ska enligt uppgift delta i ett övervakningsrådsmöte i juli för att diskutera MiCA och dess eventuella implementering. När lagen har implementerats kommer lagen att kräva att leverantörer av tillgångstjänster följer vissa krav som syftar till att skydda investerare samt varna kunder om den potentiella risken med att investera i en volatil kryptomarknad. EU-tjänstemän kommer också att ha en 18-månaders granskningsperiod för att bedöma det föreslagna regelverket och avgöra om det inkluderar andra kryptorelaterade produkter som icke-fungibla tokens eller NFT.

“Det är väldigt utmanande”, sade en icke namngiven nationell tillsynsmyndighet. “Med MiCA 18 månader bort, är du bättre att säga, ’tills den är inne, gör vad du vill, det finns ingen reglering’ eller är det bättre att försöka få grepp om det?”

Relaterad: Konsolidering och centralisering: Hur Europas nya AML-förordning kommer att påverka krypto

Innan MiCA antogs var finansiella tillsynsmyndigheter från enskilda EU-medlemsstater i stort sett tvungna att hantera kryptoreglering inom sina egna gränser – även om tjänstemän nyligen träffat en överenskommelse om bildande av en myndighet för att övervaka reglerna mot penningtvätt för kryptoföretag. I Tyskland är den federala finansinspektionen, eller BaFin, ansvarig för att utfärda licenser till kryptoföretag intresserade av att erbjuda tjänster inom landet.